Hướng dẫn thanh toán

Chủ tài khoản: Phan Thanh Phong

Số TK: 14010001325496

Ngân Hàng BIDV - CN TP.HCM